Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora:

Gradsko vijeće Grada Čabra donijelo je dana  07. 10. 2015. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra, koja je stupila na snagu dana 07. 10. 2015. godine.

Izbori će se održati u nedjelju 08. studenog 2015. godine.

Rokovi teku od srijede 07. listopada 2015. godine.

Redoslijed izbornih radnji – Vijeće MO

Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora

Rješenje o imenovanju stalnog sastava IP

Rješenje o imenovanju proširenog sastava IP

Izmjena Rješenja o imenovanju proširenog sastava IP

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Upute izbornog povjerenstva

OBRASCI:

Prijedlog stranačke – koalicijske liste

Prijedlog kandidacijske liste grupe birača

Prihvaćanje – očitovanje članova IP i BO

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

OBAVIJEST:

Očitovanja o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora mogu se ovjeriti kod javnog bilježnika ili pred Gradskim izbornim povjerenstvom na adresi Narodnog oslobođenja 2, Čabar.
Kandidati očitovanje potpisuju prilikom ovjere, a sobom OBAVEZNO moraju imati osobnu iskaznicu.

Dežurstva gradskog izbornog povjerenstva:
– PONEDJELJAK, 19.10. 2015. – 7,00 : 14.30
– UTORAK, 20. 10. 2015. – 7,00 : 14,30
– SRIJEDA, 21. 10. 2015. – 7,00 : 24,00

OBJAVA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA ČABRA

Sukladno članku 19. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/15), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čabra objavljuje pravovaljane liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Čabar, Prezid, Tršće, Gerovo i Plešce.

ČABAR
PREZID
TRŠĆE
GEROVO
PLEŠCE

Privremeni rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra

MO Čabar

MO Prezid

MO Tršće

MO Gerovo

MO Plešce