Čabar je kulturno i administrativno sjedište čabarskog kraja. Prvi put se spominje 1642. godine u Grobničkom urbaru u kojem je zapisano da su podložnici grobnički dužni goniti tovare robe konjima od Grobnika do Čabra, što znači da je Čabar u to vrijeme bio kmetsko naselje grada Grobnika, gospoštije Vinodolske. Utemeljiteljem Čabra smatra se hrvatski ban Petar Zrinski.
Središtem dominira kaštel (kurija) Petra Zrinskog, koji je u nešto promijenjenom obliku, nadograđivanjem tijekom prošlih stoljeća i recentnijom obnovom, sačuvan do danas. Iznad središnjeg trga uzdiže se barokna crkva Sv. Antuna Padovanskog iz XVII. stoljeća s kalvarijom. U njoj dominira oltarna slika poznatog slovenskog slikara iz XVIII. stoljeća Valentina Metzingera. Iza crkve se nalazi aleja i novoobnovljene kapelice Križnog puta sa slikama Andrije Zbašnika.
U vrijeme Petra Zrinskog, 1651. godine u Čabru su otvorene prva ljevaonica i kovačnica, čime je u ovim krajevima začeta privredna djelatnost. Do današnjeg dana u Čabru je ostala sačuvana stara kovačnica Urh.

Vijeće mjesnog odbora Čabar za razdoblje 2019.-2023.g:
1. Herman Trope (SDP), predsjednik
2. Živko Troha (SDP), član
3. Tamara Bilen  (SDP), član
4. Ivan Poje (SDP), član
5. Branko Kovač (SRNA), član