Gerovo je jedno od najstarijih mjesta u Gorskom kotaru. Spominje se već u XI. stoljeću. Župa je u njemu utemeljena 1504. godine. U doba Zrinskih Gerovo je jedno vrijeme bilo sjedište Gorskog kotara. Danas je najveće industrijsko mjestu u Gradu Čabru. Iz Gerova putovi vode na Risnjak i Snježnik, na prostrane planinske sjenokoše, lovišta, izvor Kupe…

Vijeće mjesnog odbora Gerovo za razdoblje 2019.-2023.g:
1.
2.
3.
4.
5.