Na granici s Republikom Slovenijom smjestio se Prezid. Prezid je staro mjesto. Daleka je prošlost u njega utkala svoja znamenja. Najznačajniji su znaci prošlosti: nalazište japodske grnčarije i rimski obrambeni zid – Liburnijski Limes. U Prezidu su još uvijek sačuvane stare drvene kuće, kao autohtoni primjerci goranske arhitekture. One su danas pod zaštitom kao ruralno graditeljstvo hrvatske baštine. Prezid ima i veliku Zavičajnu zbirku. Najviše pozornosti u njoj mogu privući ostatci japodske kulture, ali i jedna posebnost: ostatci starog drvenog prezidanskog vodovoda. U Prezidu je i uređena staza sa šest pozitivnih energetskih točaka.

Vijeće mjesnog odbora Prezid za razdoblje 2019.-2023.g:
1. Franjo Pantar (SDP), predsjednik
2. Denis Turk (SDP), član
3. Kristina Ožbolt (SDP), član
4. Ervin Paulin (SDP), član
5. Denis Ožbolt (SDP), član