NARODNA KNJIŽNICA IVAN ŽAGAR
Sjedište: Čabar, Narodnog oslobođenja 2

Ravnateljica: Sintija Žurga Paripović, mag.bibl.

Tel: 051/821-412
Fax: 051/821-137Radno vrijeme:

Pon: 08.00 – 15.00
Uto: 08.00 – 15.00
Sri: 08.00 – 13.00
Čet: 08.00 – 15.00
Pet: 09.00 – 13.00 igraonica, edukativni posjeti

Povijest knjižnice

Općenito

Knjižnica u Čabru započela je s radom 20. lipnja 1871. godine kada se otvara “Narodna čitaonica” koja djeluje s većim ili manjim prekidima u radu. Tek 1999. godine, stupanjem na snagu Zakona o knjižnicama, statusno pitanje knjižnice u Čabru rješava se na način da knjižnica u Čabru dobiva status javne ustanove osnivač koje je Grad Čabar. Od kraja 2002. godine nosi naziv “Narodna knjižnica Ivan Žagar” kao spomen na profesora Žagara koji je utemeljio Gimnaziju u Čabru i bio jedan od osnivača Knjižnice 1984. godine.
Danas, unatoč sve manjem broju stanovništva na području grada Čabra “Narodna knjižnica Ivan Žagar” broji stotinjak svojih redovnih korisnika.      Knjižnica je krajem 2011. godine od strane osnivača Grada Čabra dobila novi prostor u Dvorcu Zrinski, paviljon 4. Početkom 2012. godine započelo se sa sanacijom prostora i osiguravanjem uvjeta za preseljenje knjižnice, a novi prostor uređen je prema suvremenim kriterijima korisnika i prema pravilima struke.

Knjižnica se preselila u novi prostor u sklopu Dvorca Zrinski (paviljon 4.) i službeno otvorila svoja vrata korisnicima 21. 11. 2012.godine.

Učlanjenje:

 • Prilikom učlanjenja potrebno je donijeti identifikacijsku ispravu.
 • Djeca koja nemaju neku od isprava moraju doći s jednim od roditelja ili staratelja.
 • Članarina vrijedi jednu godinu.

Cijena učlanjenja:

 • naknada za jednokratno korištenje usluga: 5,00 kn
 • dvomjesečna članarina za djecu: 7,00 kn
 • dvomjesečna članarina za odrasle: 20,00 kn

Godišnja članarina:

 • mala djeca (bebe, predškolska djeca): 10,00 kn
 • učenici, studenti, nezaposleni: 20,00 kn
 • odrasli: 30,00 kn
 • grupna članarina (najmanje pet zaposlenih iz pojedine tvrtke, ustanove): 20,00 kn po osobi
 • grupna članarina za predškolsku i školsku djecu (najmanje petero djece, iskaznicu dobiva učitelj ili odgojitelj): 10,00 kn po osobi

Korisnici socijalne iskaznice i invalidi imaju pravo na besplatno učlanjenje!

Da biste ostvarili pravo na manju članarinu ili besplatno učlanjenje, potrebno je donijeti dokument o statusu (studenta, umirovljenika, nezaposlenosti, socijalnom statusu.)     

Pravila posudbe

 • Odjednom posuđujemo najviše tri knjige.
 • Priručnu i zavičajnu građu (enciklopedije i ostale priručnike iz Studijskog odjela), multimediju i periodiku ne posuđujemo izvan Knjižnice.
 • Knjige se posuđuju na tri tjedna.
 • Zakasnina za nevraćene knjige iznosi 0,50 kuna po danu i po knjizi.
 • Na zahtjev korisnika vršimo rezervaciju knjiga. Usluga se plaća 3 kn i knjiga se čuva 3 dana.
 • Za nevraćene knjige nakon 35 dana posudbe knjižnica šalje opomene.
 • Knjige, časopisi, novine i druga građa moraju se čuvati od oštećenja. Za izgubljenu ili oštećenu knjigu primamo u zamjenu drugu knjigu, prema dogovoru.
 • Korisnici koji učestalo krše pravila posudbe i remete pravila ponašanja u Knjižnici, mogu privremeno izgubiti pravo posudbe građe i pravo boravka u Knjižnici.
 • Ukoliko na posjedujemo knjigu ili drugu građu možemo je posuditi iz drugih knjižnica u Hrvatskoj i/ ili inozemstvu ” usluga međuknjižnične posudbe. Troškovi posudbe iznose  30.00 kn za Hrvatsku, troškovi posudbe  i poštarina za inozemstvo. Pravila posudbe su ista kao i za posudbu knjiga iz matične knjižnice.
 • Korisnici su dužni pridržavati se ovih Pravila. U slučaju nepoštivanja, uskratit će se daljnje članstvo u Knjižnici.

Fond: preko 10.000 knjiga; 52 multimedijalne građe – tečajevi za jezike (španjolski, talijanski, engleski i njemački); scijentologija (cd+knjiga); dječje pjesmice i mozgalice; 14 vrsta časopisa

Odjeli:

– Beletristika (strana i hrvatska)
– Prirodne znanosti i društvene znanosti
– Odjel za mlade
– Odjel za djecu
– Odjel za mame i bebe ” igraonica
– Odjel periodike (časopisi i novine)
– Zavičajna zbirka
– Referentna zbirka
– Računalni odjel

Knjižnične usluge: posudba knjiga, rad u čitaonici,  korištenje prostora za kraća predavanja, gledanje TV-a (video i DVD), slušanje glazbe, čitanje dnevnih novina i časopisa, korištenje računala (pristup internetu), igraonica za djecu…

Dokumenti knjižnice

Zakoni

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, ispravak NN 29/97 , ispravak NN 47/99 )
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, dopuna NN 118/06)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03)

Standardi

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice – bibliobuse) (NN 58/99)

Pravilnici

Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita (NN 21/99)
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

Međunarodni dokumenti

UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice
http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/UNESCOv_manifest_za_narodne_knjiznice.htm
Knjižnice i intelektualna sloboda, izjava IFLA/FAIFE (HKD Novosti, 1999, 13, str. 11)
http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/kiis.htm
IFLA -in manifest o internetu
http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/IFLA_manifest_o_Internetu.htm
IFLA-ina izjava o transparentnosti, kvalitetnom upravljanju i antikorupciji
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/209
IFLA ” ine Smjernice za knjižnične usluge za djecu
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-hr.pdf
IFLA -ine Smjernice za građu laganu za čitanje
Smjernice za građu laganu za čitanje (pdf dokument, 237,61 kB)
IFLA -ine smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom
Smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom (pdf dokument, 469,30 kB)
IFLA ” Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom : lista za samoprocjenu
Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom (pdf dokument, 69,88 kB)
IFLA ” Primjena istraživanja u promicanju pismenosti i čitanja: smjernice za knjižničare
Primjena istraživanja u promicanju pismenosti (pdf dokument, 316,63 kB)
IFLA-in etički kodeks za knjižničare i druge informacijske stručnjake
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/647
IFLA-in manifest o knjižničnoj statistici
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/420
Pravo na e-čitanje (EBLIDA)
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/718

Dokumenti knjižnice:

Statut Narodne knjižnice ˝Ivan Žagar˝ Čabar (2019.)

Pravilnik o radu Narodne knjižnice ˝Ivan Žagar˝ Čabar

Pravilnik o načinu korištenja knjižne građe i usluga Narodne knjižnice ˝Ivan Žagar˝ Čabar

Pravilnik za korištenje interneta, osobnih računala i neknjižne građe u Narodnoj knjižnice ˝Ivan Žagar˝ Čabar

Politike zaštite podataka

Pravila privatnosti

Procedura zaprimanja računa

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Pravilnik o izdavanju i obracunu putnih naloga

Procedura izdavanja putnih naloga

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Narodnoj knjižnici ˝Ivan Žagar˝ Čabar

Financijski izvještaj Narodne knjižnice “Ivan Žagar” Čabar za 2014.

Financijski izvještaj Narodne knjižnice “Ivan Zagar” Čabar za 2015.

Financijski izvještaj Narodne knjižnice “Ivan Zagar” Čabar za 2016.

Financijski izvještaj Narodne knjižnice “Ivan Žagar” Čabar za 2017.

Financijski izvještaj Narodne knjižnice “Ivan Žagar” Čabar za 2018.

Financijski izvještaj Narodne knjižnice “Ivan Žagar” Čabar za 2019.

Financijski izvještaj Narodne knjižnice “Ivan Žagar” Čabar za 2020.

Financijski izvještaj Narodne knjižnice “Ivan Žagar” Čabar za 2020. – ispravak

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. (.pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (.pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (.pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (.pdf)(.csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. (.pdf)(.csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. (.pdf)(.csv)

Godišnje izvješće rada za 2015.g.

Godišnje izvješće rada za 2016.g.

Godišnje izvješće rada za 2017.g.

Godišnje izvješće rada za 2018.g.

Godišnje izvješće rada za 2020.g.

Godišnji plan i program rada za 2016.

Godišnji plan i program rada za 2017.

Godišnji plan i program rada za 2018.

Godišnji plan i program rada za 2019.

Godišnji plan i program rada za 2020.

Godišnji plan i program rada za 2021.

Plan nabave Narodne knjižnice ˝Ivan Žagar˝ Čabar za 2019.g.

Plan nabave Narodne knjižnice ˝Ivan Žagar˝ Čabar za 2020.g.

Plan nabave Narodne knjižnice ˝Ivan Žagar˝ Čabar za 2021.g.

Katalog informacija ˝Narodne knjižnice˝ Ivan Žagar˝ Čabar

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2019.g.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2020.g.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o zabrani naplaćivanja opomena