Kad se od Delnica krene prema Prezidu i Čabru, mjestima na kraju Hrvatske, na hrvatsko-slovenskoj granici, na granici čabarskog kraja i na limesu rimskoga carstva, prolazi se krajevima kojih je ljepota gotovo nestvarna: ne samo zbog slikovitosti crnih šuma, zbog nazupčanosti zrenika planinskim obrisima, zbog svježine svih biljnih i nebeskih boja na tamnoj podlozi, u sva godišnja doba, zbog izmjene gustih i polumračnih blizina i prozračnih modrih daljina, zbog pretpostavki ciklama i gljiva… Nego i zato što veoma vijugava cesta prolazi rijetko naseljenim područjem: kilometri i kilometri šume još su uzorak gotovo srednjovjekovnoga svijeta, u kojemu je postojala udaljenost i koji se prema tome svladavao vremenom. Danas dragocjene zalihe vremena kao da hlape dokidanjem daljina. U ovim crnim šumama još uvijek počiva vrijeme, sklupčano kao u nekom dugom snu.(…)

Dr.sc. Željka Čorak

OPĆENITO O ČABRU

U sjevernom dijelu Gorskog kotara, poput nekog mjesta iz priče, nalazi se grad Čabar smješten usred lijepe zelene oaze šuma, rijeka i brdskih vidikovaca koji ljeti daju dobrodošao predah od vreline, a zimi beskrajni užitak u miru i tišini oštrih i hladnih zima.

Grad je bogat prirodnim ljepotama (Nacionalni park Risnjak, Snježnik, nezagađene rijeke i predivni izvori rijeka Kupe i Čabranke), ima relativno dobre klimatske uvjete, brojne kulturno-povijesne sadržaje, a nema velikih industrijskih postrojenja koji bi bili potencijalni zagađivači prirode. Sam pojam grad Čabar odnosi se i na mjesto Čabar, kao i na područje cijelog grada gdje su najznačajnija naselja Čabar, Gerovo, Prezid, Plešce i Tršće. Veća naselja smještena su uz dvije glavne prometnice: od Delnica prema Republici Sloveniji (Gerovo, Tršće, Prezid), i uz rijeke Čabranku i Kupu prema Brodu na Kupi (Čabar, Plešce). Osnovna privredna djelatnost stanovnika ovog područja je stočarstvo i ratarstvo, a u industriji – prerada drveta. Prirodni resursi i vrijednosti stečene ljudskim radom, među kojima veliko značenje imaju kulturno-povijesno naslijeđe i etnološka baština, omogućavaju nesmetan razvoj primjerenih privrednih djelatnosti, naročito turizma koji uključuje kulturnu i gastronomsku ponudu na osnovi zdrave hrane: seoskog-ruralnog turizma, lovnog turizma, sportsko-rekreacijskog turizma, zdravstvenog turizma i sl.

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Grad Čabar površinom zauzima gotovo četvrtinu prostora Gorskog kotara, odnosno treći je po veličini grad u Primorsko-goranskoj županiji. Njegov prostor je periferan, granični i manje dostupan glavnim prometnim pravcima Hrvatske i susjedne Slovenije. Prostire se na geografskim visinama između 650 i 1200 m nad morem, pa zbog toga ima otežane zimske uvjete i nepovoljan geografsko-prometni položaj.

TERITORIJ

Od ukupnih 28.205 hektara površine, preko 94% je pod šumom, čime ovaj kraj predstavlja najšumovitije područje u Hrvatskoj pa se može reći da je Čabar grad s najvećim zelenim parkom na svijetu. Oranice zauzimaju male površine i u privatnom su vlasništvu.

STANOVNIŠTVO

Osim pet većih naselja tu je još četrdesetak manjih sela i zaselaka u kojima prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 3.811 stanovnika. Trend broja stanovnika zadnjih godina bilježi stalno opadanje te je natalitet manji od mortaliteta. Razlog tome jest slaba zemljopisna povezanost i teški uvjeti života. Ujedno i konfiguracija brdskog reljefa s malo zaravni i uskim riječnim dolinama Kupe i Čabranke doprinosi slaboj naseljenosti kraja. Gustoća naseljenosti je 13,5 stanovnika po km2,a broj kućanstva 1.441.

NASELJA

MO ČABAR: Čabar, Gornji Žagari, Parg, Tropeti, Gorači ( 5 )
MO PLEŠCE: Plešce, Kamenski Hrib, Donji Žagari, Mandli, Okrivje, Podstene, Požarnica, Zamost, Fažonci, Smrekari (10)
MO TRŠĆE: Tršće, Brinjeva Draga, Crni Lazi, Frbežari, Kraljev Vrh, Lazi, Makov Hrib, Prhutova Draga, Pršleti, Ravnice, Sokoli, Srednja Draga, Selo, Vrhovci, Prhci ( 15 )
MO PREZID: Prezid, Kozji Vrh, Kranjci, Lautari, Bazli ( 5 )
MO GEROVO: Gerovo, Gerovski Kraj, Hrib, Mali Lug, Smrečje, Vode ( 6 )

KLIMA

Za čabarski kraj karakteristična je visoka količina padalina koje se kreću od 2.000 mm u nižim predjelima do preko 3.000 mm u najvišem jugozapadnom dijelu. Siječanj i veljača su mjeseci s naviše snijega, koji se ponegdje zadržava i do tri mjeseca.

TURIZAM

Čabarski kraj ima i turističke potencijale. Bogatstvo prirodnih sadržaja, reljefna raznolikost, slikovitost kraja i planinska klima, sve to vezano uz zavidne mogućnosti lova i ribolova ukazuju na do sada neiskorištene mogućnosti. Tu su i brojni uređeni vidikovci, pješačke, izletničke, biciklističke i planinarske staze, te bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta. Turizam se može razvijati i uz kvalitetnije iskorištavanje kulturne i prirodne baštine i sadržaja poput Goranske kuće “Vesel”, Zavičajne zbirke Prezid, ostataka rimskog limesa, izletišta Milanov Vrh, crkve svetog Vida te crkvica na Žalosnom vrhu i u Kranjcima, sve to u Prezidu. U Čabru je stara župna crkva sv. Antuna Padovanskog u kojoj se nalazi vrijedna oltarna slika iz 1758. godine rad poznatog slovenskog slikara Walentina Metzingera, tu je dvorac Zrinskih s galerijom Vilima Svečnjaka, Zavičajnom zbirkom i Donacijom lovačkih trofeja Marijana Filipovića. Prema izvoru Čabranke nalaze se ostaci topionice Zrinskih a vrijedi posjetiti i sam izvor Čabranke te Poučnu stazu Tropetarska stijena. U Tršću je župna crkva sv. Andrije Apostola i ostaci nekadašnjeg rudnika žive, drugog po veličini u Europi (iza Idrije), a vrijedno je posjetiti i vidikovac Petrinska stijena te Sokolansku stijenu. Na području Gerova osim župne crkve sv. Hermagora i Fortunata te svetišta Majke Božje Karmelske na Svetoj Gori, vrijedi obići i crkvicu sv. Ane u Malom lugu zbog svojevrsnog arhitektonskog rješenja (osmerokut) te Lividragu s prekrasnim terenima za odmor i rekreaciju. U Plešcima je crkva Presvetog Trojstva, u Zamostu stara crkvica s freskama, a vrijedi posjetiti i izvor Gerovčice s ostacima starih vodenica, pilana, mlinova i kovačnica. Tu je i mogućnost penjanja na Svetogorsku stijenu, bavljenje ribolovom, kušanje “blječki” i šetnja netaknutom prirodom. Sveukupnom ugođaju doprinijeti će mogućnost berbe šumskih plodina (gljiva, borovnica) i ljekovitog bilja, kretanje uređenim šetnicama i biciklističkim stazama te uživanje u miru i tišini. A za ljubitelje lova tu su lovišta “Kupički Vrh (LD “Tetrijeb” Gerovo), koncesijsko lovište “Snježnik” (Finvest corp), lovište “Smrekova draga-Gumance” (Hrvatske šume”) te lovište “Crna Gora” (LD “Tetrijeb” Čabar). Čabarski kraj je sredina s brojnim i uređenim lovačkim kućama i domovima poput Lividrage, Smrekove drage, Šegine, Milanovog Vrha, Škodovnika, Kupičkog Vrha, Crne Gore, Gredice uz mogućnost njihova korištenja tijekom ljetnih i zimskih mjeseci.

DAN GRADA: 12.rujan