Idi na sadržaj

Obveza uređenja okućnica i poljoprivrednog zemljišta

NOVOSTI 2023
Sezona je košnje trave i uređenja naših okućnica, iz tog razloga Vas upućujemo na Odluku o komunalnom redu Grada Čabra („Službene novine grada Čabra„ br. 8/18) koja između ostalog kaže:

Vlasnici i korisnici nekretnina u naseljima Grada Čabra dužni su sukladno članku 17. navedene odluke održavati svoje okućnice urednim, posebno one koje graniče sa javnim površinama, vršiti košnju trave, orezivati  stabla i živice na način da osiguraju neometan promet pješaka i vozila.“

Isto tako učestali su pozivi građana čije nekretnine neposredno graniče sa neuređenim i zapuštenim poljoprivrednim  parcelama uz javno-prometnu površinu koje je potrebno pokositi najmanje jednom godišnje. Također, ruševni i zapušteni  objekti  neodgovornih vlasnika narušavaju sigurnost sudionika u prometu te narušavaju izgled naselja.  Zakonska obveza vlasnika sanirati oštećenja ili ukloniti objekt. Ako se zelene površine ne održavaju urednim, komunalni redar će narediti vlasniku, odnosno korisniku da uklone uočene nedostatke. Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno rješenju komunalnog redara, uočeni će se nedostaci ukloniti putem treće osobe na trošak korisnika, te ćemo postupati prema prekršajnim odredbama navedene Odluke. Za sve upite, nejasnoće ili dodatne informacije slobodno nam se obratite putem naših telefona ili email adrese.
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj