Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije:

Birači Grada Čabra mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Čabar, Zaobilaznica 1, a dobiti informacije na telefon 354-629 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: mu.cabar@udu-pgz.hr

Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije

Objava biračima

Čabar – Stalni sastav IP

Čabar – Prošireni sastav IP

Čabar – Rješenje o određivanju biračkih mjesta

VII. Izborna jedinica – posebna biračka mjesta_1

VII. Izborna jedinica – posebna biračka mjesta_2

XII. Izborna jedinica – Odluka_1

XII. Izborna jedinica – Odluka_2

Čabar – Rješenja o imenovanju BO