Idi na sadržaj

Poziv umirovljenicima za informativno prikupljanje zahtjeva za isplatu božićnice

NOVOSTI 2023
Poziv umirovljenicima za informativno prikupljanje zahtjeva za isplatu božićnicePozivaju se umirovljenici sa prebivalištem na području grada Čabra koji imaju mirovinske prihode manje od 3.000,00 kuna (398,17 €) da u razdoblju od 23. 11. 2022. do 23. 12. 2022. godine podnesu informativni zahtjev za isplatu božićnice. Naime, ako će se u Proračunu grada Čabra osigurati potrebna sredstva, grad Čabar će krajem prosinca isplaćivati božićnice umirovljenicima koji ispunjavaju uvjete. Podneseni zahtjevi će stoga biti informativne prirode, te se isplata neće vršiti ukoliko se ne osiguraju  potrebna sredstva u Proračunu grada Čabra. Više pročitajte u priloženom pozivu.

www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj