2008.GODINA

REKONSTRUKCIJA CESTE MANDLI-PLEŠCE I SANACIJA ODRONA SOPATJE 

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Izvođači: GP Krk d.d., Krk  i FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 7.783.839,00 kn

 

UREĐENJE SREDIŠNEG TRGA U PREZIDU

.

.

.

.

.

REKONSTRUKCIJA CESTE KROZ PREZID

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Izvođači: GP Krk d.d., Krk  i FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 3.895.986,44 kn

.

ASFALTIRANJE CESTE PREMA ZASTRAŽI ” ZAOBILAZNICE PREZIDA

 

 

 

.

IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA PREZID

Investitor: Komunalno društvo Čabranka d.o.o. – 40% financijskih sredstava i Hrvatske Vode -60% financijskih sredstava

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost radova: 1.618.321,90 kn

UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE U PREZIDU

.

 

 

 

UREĐENJE POTOKA TRBUHOVICA

 

 

 

 

.

REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE U TRŠĆU

 

IZGRADNJA NOVOG POLJA GROBLJA U TRŠĆU

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar i Graditeljska radnja Jotić, Prezid

Vrijednost radova: 540.847,23 kn

.

IZGRADNJA ŠETNICE U TRŠĆU

 

 

 

 REKONSTRUKCIJA VODOVODA U TRŠĆU

Investitor: Komunalno društvo Čabranka d.o.o., Čabar

Izvođač: ZR Zidar, Tršće

Vrijednost ugovora: 1.266.372,60 kn

UREĐENJE VODOVODNE ULICE U GEROVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZGRADNJA I ASFALTIRANJE NOVOG KRAKA CESTE VIKEND NASELJA U GEROVSKOM KRAJU

 

 

 

.

REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE GEROVO-HRIB

Investitor: Županijska Uprava za ceste Primorsko-goranske županije

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 775.433,04 kn

ZAVRŠETAK IZGRADNJE KAPELICE U VODAMA

 

 

 

 

.

ASFALTIRANJE ULICE U TROPETIMA I ŽUPANIMA

 

ASFALTIRANJE PRILAZNOG PUTA GROBLJU U PLEŠCIMA

 

ZAMJENA POKROVA PAVILJONA DVA DVORCA ZRINSKI U ČABRU

Naručitelj: Grad Čabar

Izvođač: Skednari d.o.o., Gerovo

Vrijednost radova: 233.038,91 kn

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2007.GODINA

IZGRADNJA TRGA SA FONTANOM ISPRED CRKVE U PLEŠCIMA

.

.

.

.

IZGRADNJA TRGA ISPRED POŠTE U PLEŠCIMA

.

.

.

.

IZGRADNJA ŠETNICE OD BIFEA KLARIĆ DO LOŽ METALPRESA

.

.

.

.

SANACIJA ODRONA SOPATJE

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Izvođači: GP Krk d.d., Krk  i FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 19.201.954,80 kn

.

REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE GEROVO-HRIB

Investitor: Županijska Uprava za ceste Primorsko-goranske županije

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 1.321.117,14 kn

REKONSTRUKCIJA VODOVODA U TRŠĆU

Investitor: Komunalno društvo Čabranka d.o.o., Čabar

Izvođač: ZR Zidar, Tršće

Vrijednost ugovora: 3.390.851,74 kn

.

IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA PREZID

Investitor: Komunalno društvo Čabranka d.o.o.

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost radova: 1.067.711,33 kn

.

IZGRADNJA STEPENICA NA GROBLJU U ČABRU TE POPOLOČENJE STAZE DO GROBNICE

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: Graditeljska radnja Jotić, Prezid

Vrijednost radova: 193.633,37 kn

.

.

.

.

.

.

.

IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA I OGLASNOG STUPA NA PARGU

.

.

.

.

ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA (iskop i asfaltiranje ceste u Strojače te krpanje ulica u Čabru, asfaltiranje Ulice Žrtava fašizama, sanacija propusta u Muhocima, asfaltiranje kilometar kolnika na cesti Prezid-Novi Kot, dio kolnika u Školskoj ulici, 500 m ceste Makov Hrib-Brinjeva Draga, 300 m ceste Selo- Sokoli, asfaltiranje 700 m ceste od Mogušari do Barake, križanje ceste i igrališta u Lividragi, šetnice i okoliša škole u Gerovu te nogostupa u Plešcima)

Vrijednost radova: 2.449.280,22 kn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


ZAMJENJA POKROVA PAVILJONA  JEDAN DVORCA ZRINSKI U ČABRU

Naručitelj: Grad Čabar

Izvođač: Skednari d.o.o., Gerovo

Vrijednost  radova: 238.205,00 kn


…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2006.GODINA

UREĐENJE I ASFALTIRANJE NOGOSTUPA I KOLNIKA U ULICI IVANA GORANA KOVAČIĆA, TRGU KRALJA TOMISLAVA I U ULICI NARODNOG OSLOBOĐENJA U ČABRU

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IZGRADNJA MINI KRUŽNOG TOKA S JAVNOM RASVJETOM NA RASKRŠĆU U ČABRU, NA KRIŽANJU ULICE FRANJA OŽBOLTA VELIKOG, ULICE ZAOBILAZNICA I ULICE IVANA GORANA KOVAČIĆA

Investitor: Hrvatske ceste d.d., Županijska uprava za ceste Prim-gor.županije i Grad Čabar

Izvođači:  FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 436.204,90 kn

IZGRADNJA CESTE ZA STROJAČE

.

.

.

.

.

UREĐENJE NOVIH POLJA S GROBNIM MJESTIMA NA GROBLJU U ČABRU

.

.

.

.

SANACIJA ODRONA NA CESTI BOŠLI-DONJI ŽAGARI

.

.

.

UREĐENJE CESTE PLEŠCE-ZAMOST

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar i Ceste Rijeka d.d., Rijeka

Vrijednost ugovora: 4.363.050,78 kn

SANACIJA CESTE GEROVO-HRIB

Investitor: Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 1.155.244,84 kn

RUŠENJE KASARNI U GEROVU

.

.

.

.

.

IZGRADNJA VODOVODA U TRŠĆU

Investitor: Komunalno društvo Čabranka d.o.o.

Izvođač: ZR Zidar, Tršće

Vrijednost radova: 495.634,66 kn

IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA PREZID

Investitor: Komunalno društvo Čabranka d.o.o.

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost radova: 487.338,50 kn

ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Žužemberg, Tometi, Dolina, Muhovci, Čabar, Novi Kot, Sokoli, Matanovci, Mogušari, Partizanska ulica, Ulica Žrtava fašizma, Vodovodna ulica, Pilanska ulica, Klaonička ulica, Snježnička ulica, Gerovski kraj, Podgrič)

Ukupno položeno 10.457,21 m2 asfaltne mase.

Vrijednost radova: 1.081.919,51 kn

OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA

– crkva Presvetog Trojstva u Plešcima: nova rasvjeta, uređeni vitraji, oličena unutrašnjost

– crkva sv. Leonarda na Hribu: nova fasada

– crkva sv. Andrije apostola u Tršću: popločen prilaz

– crkva sv.Vida mučenika u Prezidu: izmjenjen pokrov

– crkva sv. Antuna Padovanskog u Čabru: nastavak radova na sanaciji potpornog zida

– crkva sv.Hermagora i Fortunata u Gerovu: izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije krovišta i zvonika, statike zgrade, geomehanike tla i geotehničkog izvještaja

– crkva Majke Božje Svetogorske: restauracija starih zidova i izgradnja novih kapelica

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2005.GODINA

IZGRADNJA I ASFALTIRANJE NOGOSTUPA U UL.FRANJE OŽBOLTA U ČABRU TE UREĐENJE PARKIRALIŠTA ISPOD STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED  VOZILA

 

 

 

UREĐENJE PROMETNICE OD ČABRA DO PILANE POTOK (sanacija rubnjaka, izgradnja novog propusta i polaganje završnog sloja asfalta)

 

 

 

ZAVRŠETAK IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GRADA ČABRA

Naručitelj: KD Čabranka d.o.o.

Investitor: Hrvatske Vode d.d.

Izvođač: FinvestCorp d.d. Čabar i Građevinar d.o.o., Čabar

Vrijednost ugovora: 2.207.780,19 kn

IZGRADNJA NOVOG DIJELA GROBLJA IZNAD MRTVAČNICE U ČABRU

Investitor: Komunalno društvo Čabranka d.o.o.

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost radova: 297.748,40 kn

 

SANACIJA CESTE MANDLI-SOPATJE

Investitor: Županijska Uprava za ceste Primorsko-goranske županije

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 8.764.725,92 kn

 

SANACIJA CESTE GEROVO-HRIB

Investitor: Županijska Uprava za ceste Primorsko-goranske županije

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 769.307,54 kn

UREĐENJE OKOLIŠA KUĆE I IZRADA STATUE PETRA KLEPCA U MALOM LUGU

 

 

 

 

ZAVRŠETAK IZGRADNJE NOVE VODOVODNE MREŽE U PREZIDU

 

 

 

 

ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA ( Mandli-Mikuli-Krulići, Podgrič-Dolari, odvojci u Lazima, Ponikvama i Zamostu, ulice Mlake i Kamonje u Prezidu)

Ukupno položeno 4.275 m asfaltne mase.

Vrijednost radova: 1.556.154,74 kn

UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA

-prekriven toranj na crkvi u Prezidu

-prekriveno krovište na crkvi u Tršću

-obnova crkve na Sv.Gori

-započeta izgradnja kapelice u Vodama

-završeno uređenje tornja na Hribu

-uređenje interijera i okoliša u Plešcima

 

 

 

 

 

UREĐENJE CRKVE U PLEŠCIMA ” sanacija objekta, izgradnja novog krovišta i fasade, zamjena vanjske i unutarnje stolarije te uređenje interijera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UREĐENJE PODRUMSKOG DIJELA DVORCA ZRINSKI U ČABRU

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 23.000,00 kn