IZGRADNJA SPOJNOG CJEVOVODA VODOOPSKRBE NASELJA GEROVSKI KRAJ

Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva – 80% financijskih sredstava

Investitor: Grad Čabar – 20% financijskih sredstava

Dužina: 2.782 m

Izvođač: Građevinar d.o.o., Čabar

Vrijednost radova: 2.221.063,06 kn

ZAMJENA POSTOJEĆEG POKROVA OBJEKTA ZGRADE STARE POLICIJE U ČABRU

Naručitelj: Grad Čabar

Izvođač: Građevinar d.o.o., Čabar

Vrijednost radova: 156.061,84 kn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2012.GODINA

IZRADA TANKOSLOJNE ASFALTNE PREVLAKE NA CESTI SMREČJE-TRŠĆE

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Izvođač: G.P.P.Mikić, Omišalj

Vrijednost ugovora: 1.781.500,00 kn

 

 

IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI POSTOJEĆEG POKROVA I POSTAVI NADSTREŠNICE OBJEKTA SVLAČIONICE TE POSTAVI KROVA TRIBINE ZA POTREBE NK ”SNJEŽNIK” GEROVO

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: Građevinar d.o.o., Čabar

Vrijednost ugovora: 320.083,32 kn

UREĐENJE CRKVE SV. ANTUNA PADOVANSKOG U ČABRU

Investitor: Ministarstvo kulture

Izvođač: Građevinski obrt, vl. Franjo Turk, Prezid

Opis radova: obnova dijela pročelja (glavno pročelje, sjeverni i južni zid, zapadno pročelje sakristije)

Odobrena vrijednost radova: 100.000,00 kn

UREĐENJE  CRKVE SV. VIDA U PREZIDU

Investitor: Ministarstvo kulture i župa Prezid

Izvođač: Graditeljska radnja vl. Branko Jotić, Prezid

Opis radova: obnova pročelja apside i dijela pročelja sakristije

Vrijednost izvršenih radova: 124.955,37 kn

OPREMA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ČABRU

Naručitelj: Dječji vrtič ”Bubamara” Čabar

Investitor: Grad Čabar

Opis opreme: klackalica – 2 kom, opružna njihalica-bicikl i patka, mali tobogan i igralište sa spiralnim toboganom

Vrijednost opreme: 40.125,00 kn

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE NASELJA  GEROVO ” I. FAZA

Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije – 48% financijskih sredstava

Investitor: Grad Čabar – 52% financijskih sredstava

Dužina:  4.017 m

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost radova: 3.279.583,71 kn

KANALIZACIJA PREZID

Naručitelj: Komunalno društvo Čabranka d.o.o.

Investitor:  Hrvatske vode d.o.o.

Dužina:  4.602 m

Izvođač:  FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost radeova:  2.576.192,54 kn

SANACIJA KOLNIKA I POTPORNIH ZIDOVA NA CESTI GEROVO-HRIB

Investitor: Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost radova: 853.128,10 kn

 

ZAMJENA ODBOJNIKA NA CESTI CRNI LUG-PREZID

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Dužina: 3.953 m

Izvođač: Fracasso Ri d.o.o., Škrljevo

Vrijednost ugovora: 1.565.932,88 kn

 

RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU PROSTORA KNJIŽNICE

Investitor: Narodna knjižnica ”Ivan Žagar” Čabar

Izvođač: FinvestCorp d.d.

Vrijednost radova: 163.642,19 kn

 

UREĐENJE SPORTSKOG CENTRA U PLEŠCIMA

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: Hep d.o.o. i FinvestCorp d.d., Čabar

Opis radova: radovi na postavljanju elektro instalacija za priključenje na trafo-stanicu, izrada tribina, dobava i postava opreme za dječje igralište

Vrijednost radova: 172.330,54 kn

DOGRADNJA SUSTAVA DEZINFEKCIJE VODE JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA ČABRA U 2012.GODINI

Investitor: KD Čabranka d.o.o.

Izvođač: Controlmatic d.o.o., Šibenik

Vrijednost radova: 311.631,33 kn

SANACIJA KLIZIŠTA SMREČJE

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 1.079.258,33 kn

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2011.GODINA

RADOVI NA UREĐENJU TRGA I PARKIRALIŠTA  UZ IGRALIŠTE U ZAGREBAČKOJ ULICI U GEROVU

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost radova: 583.466,53kn

 


ZAVRŠETAK REKONSTRUKCIJE CESTE GEROVO-HRIB

Investitor: Županijska uprava za ceste Primorsko goranske županije

Izvođač: GP Rijeka d.d., Rijeka

Vrijednost ugovora: 1.209.558,63 kn

 

VODOVOD SOKOLI-VODE-GEROVO

Naručitelj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ” 80% financijskih sredstava

Investitor: Grad Čabar ” 20% finan.sredstava

Dužina:  3.853 m

Izvođač:  Aquaterm d.o.o., Karlovac

Vrijednost radova:  2.097.447,07 kn

IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U PREZIDU

Naručitelj: KD Čabranka d.o.o., Čabar

Investitor:  Hrvatske vode

Dužina:  4.602 m

Izvođač:  FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost radova:  4.178.868,17kn

SPAJANJE VODOOPSKRBE DONJIH ZONA MJESTA ČABAR NA POSTOJEĆU CRPNU STANICU ČABRANKA S OPREMOM ZA DEZINFEKCIJU VODE TE NA OBJEKTIMA VODOSPREME PREZID I TROPETI I CRPNE STANICE MLAKE

Naručitelj: KD ČABRANKA d.o.o.

Izvođač: Controlmatik d.o.o., Šibenik

Opis radova: Izvedba pripremnih, građevinskih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova na mjerno-dozirnom šahtu Čabar, vodospremi Prezid i Tropeti te crpnoj stanici Mlake koja obuhvaćaju nabavu, dopremu i ugradnju opreme za dezinfekciju vode za piće.

Vrijednost ugovora: 510.370,79 kn

RADOVI NA ODRŽAVANJU CESTA NA PODRUČJU GRADA ČABRA ZA 2011.GODINU

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: ZR Zidar, Tršće

Vrijednost radova:  1.240.109,03 kn

IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA U PREZIDU

Investitor: Grad Čabar

Izvođač:  Građevinski obrt, vl. Franjo Turk, Prezid

Vrijednost ugovora: 199.211,40 kn

 

GROBLJE ČABAR

Investitor: Grad Čabar

Izvođač:  ZR Zidar, vl.Josip Šoštarić, Tršće

Vrijednost ugovora:  335.880,23 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

REKONSTRUKCIJA CESTE PARG-PREZID, DIONICA PARG-GORAČI

Investitor:  Hrvatske ceste d.o.o.

Izvođač: Ceste Rijeka d.o.o., Kukuljanovo

Vrijednost radova: 2.700.000,00 kn

 

UREĐENJE ODMORIŠTA TATINSKA DRAGA

Investitori i izvođači:

Grad Čabar

Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Prezid

FinvestCorp d.d., Čabar

 

 

 

 

 

 

IZGRADNJA CESTE SV.GORA-SEDLO

Investitor: Hrvatske šume d.o.o.

Izvođač: Hrvatske šume d.o.o.

Vrijednost radova: 1.400.000,00 kn

 

 

ASFALTIRANJE CESTE POŽARNICA-PLEŠCE

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: GP KRK d.d., Krk

Vrijednost radova: 602.208,00 kn

 

 

REKONSTRUKCIJA CESTE POŽARNICA-PLEŠCE

Investitor: Hrvatske šume d.o.o.

Izvođač: Hrvatske šume d.o.o.

Vrijednost radova: 600.000,00 kn

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2010.GODINA

IZGRADNJA SPOMENIKA U TRŠĆU S NOGOSTUPOM

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 265.675,08 kn

 

UREĐENJE SREDIŠNJEG TRGA U TRŠĆU S NOGOSTUPOM

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 220.442,39 kn

 

UREĐENJE PARKIRALIŠTA U TRŠĆU

Investitor: Grad Čabar

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 485.788,50 kn

 

 

ASFALTIRANJE CESTE OD SREDIŠTA TRŠĆA DO NASELJA SELO

Investitor: Županijska Uprava za ceste Prim.-gor.županije

Izvođač: Ceste Rijeka d.o.o., Kukuljanovo

 

 

ZAVRŠETAK REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA I SPAJANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA U TRŠĆU

Investitor: Komunalno društvo Čabranka d.o.o., Čabar

Izvođač: ZR Zidar, Tršće

Vrijednost radova: 863.722,43 kn

 

UREĐENJE NOGOSTUPA UZ GLAVNU PROMETNICU OD TVORNICE FINVESTCORP-a DO KRAJA ULICE NARODNOG OSLOBOĐENJA

 

OBNOVA FASADE I DIJELA STOLARIJE TE UREĐENJE UNUTRAŠNJOSTI DOMA KULTURE U TRŠĆU

 

ASFALTIRANJE CESTE U DOLINI

 

ASFALTIRANJE CESTE U DONJIM ŽAGARIMA

 

ASFALTIRANJE VEĆEG DIJELA CESTE ZAMOST-MALI LUG

Investitor: Županijska Uprava za ceste Prim.-gor.županije

Izvođač: Ceste Rijeka d.o.o., Kukuljanovo

 

POČETAK RADOVA IZGRADNJE CESTE NA SVETOJ GORI

 

 

 

 

ZAMJENA DIJELA ODBOJNIKA NA CESTI CRNI LUG ” PREZID

 

OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA

-zamjena krovišta crkve u Gerovu

-zamjena stolarije zvonika crkve u Čabru

-zamjena dijela stolarije crkve u Prezidu

-restauratorska obnova zidnih oslika bočne kapele na Sv.Gori

 

ZAMJENA POKROVA PAVILJONA TRI DVORCA ZRINSKI U ČABRU

Naručitelj: Grad Čabar

Izvođač: Skednari d.o.o., Gerovo

Vrijednost radova: 77.783,97 kn

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2009.GODINA

REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMOST

Investitor: Županijska Uprava za ceste Prim.-gor.županije

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 2.421.980,30 kn

.

REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE GEROVO-HRIB

Investitor: Županijska Uprava za ceste Primorsko-goranske županije

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 959.860,10 kn

.

SANACIJA KLIZIŠTA U SMREČJU

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Izvođač: FinvestCorp d.d., Čabar

Vrijednost ugovora: 2.424.765,42 kn

.

.

SANACIJA ODRONA CESTE U SOKOLIMA

.

.

.

.

.

REKONSTRUKCIJA VODOVODA U TRŠĆU

Investitor: Komunalno društvo Čabranka d.o.o., Čabar

Izvođač: ZR Zidar, Tršće

Vrijednost radova: 1.097.528,27 kn

.

OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA

– crkva sv.Antuna Padovanskog u Čabru: zamjenjen stari pokrov krovišta crkve (glavne lađe, apside i sakristije) novim bakrenim pokrovom

– crkva sv.Hermagora i Fortunata u Gerovu: zamjena pokrova krovišta zvonika crkve

.

.

.

.

.

.

.

.