Proračun za 2014. i projekcija za 2015. i 2016.

I. Izmjena proračuna za 2014.

II. Izmjena proračuna za 2014.

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2014.

Godišnji obračun proračuna za 2014.