Proračun za 2016.

Odluka o izvršavanju proračuna grada Čabra za 2016.

I. Izmjena proračuna za 2016.

II. Izmjena i dopuna proračuna za 2016.

III. Izmjena i dopuna proračuna za 2016.

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2016.

Projekcija proračuna 2016. – 2018.