Proračun Grada Čabra za 2018. godinu

I. izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2018. g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2018. godinu

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2018. godinu