Prijedlog proračuna grada Čabra za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Proračun grada Čabra za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.

I. Izmjene i dopune proračuna grada Čabra za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna grada Čabra za 2019. godinu

II. izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2019. godinu

Preraspodjela sredstava Proračuna grada Čabra za 2019. godinu

Godišnji izvještaj Proračuna grada čabra za 2019. godinu