Proračun grada Čabra za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu – proračun za građane

Prijedlog proračuna grada Čabra za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Proračun grada Čabra za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna grada Čabra za 2021. godinu

Plan razvojnih programa za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.