Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Statut Grada Čabra 2021.


Proračun 2021. i projekcije 2022. – 2023.

Prijedlog proračuna grada Čabra za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

2021. – Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu općeg akta

Obrazac sudjelovanja za 2021. – 2023. možete preuzeti u .pdf ili .docx formatu.


Proračun 2020. i projekcije

Prijedlog proračuna grada Čabra za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Savjetovanje o nacrtu općeg akta – Prijedlog Proračuna grada Čabra za 2020. – 2022. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – Prijedlog Proračuna grada Čabra za 2020. – 2022. godinu


Prijedlog: Odluka o porezima Grada Čabra

Savjetovanje o nacrtu općeg akta

OBRAZAC: Porezi Grada Čabra

Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Čabra

Savjetovanje o nacrtu općeg akta

OBRAZAC_savjetovanje

Gradsko vijeće grada Čabra na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/2017), donijelo je Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čabra.
Cilj navedene Odluke bio je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u gradu Čabru, a prema načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštite javnog interesa.
U prilogu, na savjetovanje dajemo izmjenu navedene odluke.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. prosinca 2019. godine, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Odluke o načinu prikupljanja, miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čabra kako bi se isti mogli razmotriti i uvrstiti u raspravu na sjednici Gradskog vijeća na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.
Prijedlozi se mogu dostaviti putem e-maila: info@cabar.hr

Poziv na savjetovanje

Odluka o izmjeni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO

Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici- javno savjetovanje

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu za 2019. godinu

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. listopada 2018. do 12.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na niže predložene tekstove, kako bi se isti mogli razmotriti i uvrstiti u raspravu na sjednici Gradskog vijeća na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta grada Čabra
2. I. izmjene i dopune Proračuna grada Čabra za 2018. godinu
3. Dodatak Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
4. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Čabra
5. Odluka o izmjeni Odluke o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar

Prijedlozi se mogu dostaviti putem e-maila: info@cabar.hr

1. 23/01/2018 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta grada Čabra

2. 23/01/2018 – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra

3. 23/01/2018 – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

4. 28/01/2018 – Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu grada Čabra

5. 28/01/2018 – Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Čabra

6. 31/03/2018 – Odluka o Savjetu mladih grada Čabra