IMPRESSUM


IZDAVAČ: Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar
UREDNIŠTVO: Narodnog oslobođenja 2, Čabar
E-MAIL: info@cabar.hr
WEB: www.cabar.hr
TEL: +385 51 829 490
FAX: +385 51 821 137

GLAVNI UREDNIK: Ivana Lakota, Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Izlazi po potrebi