HITNA POMOĆ:   112

VATROGASCI:     112

POLICIJA:             192

POMOĆ NA CESTI :     987

 

Domovi zdravlja na području grada Čabra:

AMBULANTA ČABAR

Adresa: Narodnog oslobođenja 7, Čabar

prof.dr.sc. Dinko Štimac
Marija Potočnik, med. sestra

Telefon: 051 440-188

Radno vrijeme:
ponedjeljak: 13.00 – 19.30 (kućne posjete 19.30 – 20.30)
srijeda: 07.00 – 13.30 (kućne posjete 13.30 – 14.30)
petak: 07.00 – 13.30 (kućne posjete 13.30 – 14.30)

AMBULANTA GEROVO

Adresa:  Zagrebačka 4, Gerovo

Valentina Kovač Šestan, dr.med.
Anita Suljić, med. sestra

Telefon:  051 823 171

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak: 07.00 – 13.30 (kućne posjete 13.30 – 14.30)
utorak i četvrtak: 13.00 – 19.30 (kućne posjete 19.30 – 20.30)

radna subota : I. u mjesecu od 7.00 – 13.30

AMBULANTA PREZID

Adresa: Goranska 7, Prezid

prof.dr.sc. Dinko Štimac
Marija Potočnik, med. sestra

Telefon:  051 440 185

Radno vrijeme:
utorak: 07.00 – 13.30 (kućne posjete 13.30 – 14.30)
četvrtak: 13.00 – 19.30 (kućne posjete 19.30 – 20.30)

radna subota : II. u mjesecu od 7.00 – 13.30

AMBULANTA TRŠĆE

Adresa: Ivana Kovača 16, Tršće

Ana Lesac Brizić, dr.med.
Slavica Tušek, med. sestra

Telefon: 051 824 130

Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda: 13.00 – 19.30 (kućne posjete 19.30 – 20.30)
utorak, četvrtak i petak: 07.00 – 13.30 (kućne posjete 13.30 – 14.30)

radna subota : II. u mjesecu od 7.00 – 13.30

Dnevni odmor u svim ambulantama:
ujutro od 10.00-10.30 / popodne 17.00 – 17. 30

Napomena: Ostale dane u ambulantama dežuraju medicinske sestre.

 

Stomatolozi na području grada Čabra

ČABAR
Dr. dent. med. Martina Brumini
Adresa: Narodnog oslobođenja 7, Čabar

Telefon: 051 821 401

Radno vrijeme:
pon., čet.: 13.00 – 20.30
uto., sri., pet.: 07.00 – 14.30

 

GEROVO
Dr.med.dent.  Miroslav Kovač
Adresa: Zagrebačka 4, Gerovo

Telefon: 051 823 140

Radno vrijeme:
srijeda i petak: 07.00 – 13.00
ponedjeljak i četvrtak: 13:00-20:00

 

PREZID
Dr.med.dent. Leon Štimac
Adresa: Goranska 7, Prezid

Telefon: 051 822 314

Radno vrijeme:
ponedjeljak, četvrtak i petak: 08.00 – 14.00
utorak i srijeda: 14.00 – 20.00

 

TRŠĆE
Dr.med.dent. Miroslav Kovač
Adresa: Zagrebačka 4, Gerovo

Telefon: 051 824 130

Radno vrijeme:
utorak: 08.00 – 13.00

 

HITNI SLUČAJEVI:
Dežurna stomatološka ordinacija u Rijeci, Cambierieva 7

Telefon: 051 335 588

Radno vrijeme:
svaki dan: 19.00 – 07.00 sati
nedjelja: cijeli dan