Zaštita osobnih podataka – GDPR

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj. Ujedno uz navedenu uredbu pojedina pitanja glede zaštite osobnih podataka dodatno su regulirana Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka regulira sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba – pojedinaca na području država članica EU. Prema definiciji Uredbe (EU) 2016/679 pojam “osobni podaci” obuhvaća sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) npr. ime, prezime, e-mail adresa i dr.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca (ispitanika), a u skladu s tim i koje su obveze voditelja obrade koji obrađuju osobne podatke.

Neka od prava ispitanika su pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava na pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, prava na ulaganje prigovora voditelju obrade, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Temeljem odredbe čl. 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih Grad Čabar u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Za sva pitanja u vezi zaštite vaših osobnih podataka od strane Grada Čabra možete se obratiti:

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivan Janeš dipl. iur.
Narodnog oslobođenja 2
51306 Čabar
tel: 051/829-493
fax: 051/821-137
e-mail: ivan.janes@cabar.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podataka, zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka. Ovaj službenik dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza mu traje i nakon obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

Službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti za sva pitanja u svezi obrade vaših osobnih podataka i imate pravo:

-na informacije o obradi vaših osobnih podataka;

-ishoditi pristup osobnim podacima o sebi;

-tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka;

-zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita;

-prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka;

-zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka – Grad Čabar
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka preuzmite ovdje.

Dodatne informacije (linkovi – poveznice):
Opća uredba o zaštiti podataka
Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka
Agencija za zaštitu podataka